Cada infant, un món

Com que cada individu és únic, l’osteòpata s’adapta a cada infant i a cada disfunció que calgui tractar. Les tècniques són indolores tant per al bebè com per al nen o nena més gran, de manera que permeten treure barreres i dificultats psicomotrius i promouen bon equilibri i simetria.

Disfuncions digestives i altres

En el bebè és bastant freqüent trobar disfuncions digestives, ja siguin còlics del lactant, restrenyiment, reflux, etc. Amb un tractament d’osteopatia es pot recuperar el bon funcionament gastrointestinal alliberant les diferents estructures que es veuen irritades i que afavoreixen aquest tipus de disfuncions. També és necessari tractar les torticolis congènites, plagiocefàlies, bronquitis de repetició, otitis, etc. Aquest seguit de disfuncions poden explicar veure un bebè irritat, que plora molt o no dorm.

Període de lactància

L’osteopatia posa especial atenció a la lactància del bebè i l’ajuda a corregir els possibles problemes de succió i deglució, els quals poden aparèixer per tensions anormals de les membranes intracranials i desencadenar una mala funció de la mandíbula i la llengua.

Observar per prevenir

A mesura que el bebè va creixent podem trobar certes dificultats a l’hora de gatejar, problemes de lateralitat, dolors de cap o d’esquena, escoliosi… És molt important observar aquests símptomes per corregir-los al més aviat possible per prevenir les diferents patologies que poden aparèixer en el futur.

“Obtens increïbles resultats quan permets que el nen desenvolupi tot el seu potencial. En un tractament jo els permeto que siguin tot el que puguin ser. Ells són els que realitzen la curació, jo només obro la porta.”

Dra. Viola Freiman