Mobilitat humana

L’ésser humà està dissenyat per al moviment i quan aquest minva provoca disfuncions o problemes en l’organisme.

L’osteopatia estructural és la part de l’osteopatia que se centra en problemes relacionats amb el sistema musculoesquelètic i es basa en una sèrie de tècniques amb l’objectiu de restablir la falta de mobilitat en les parts del cos que la presenten.

L’acció osteopàtica

Per això, l’osteòpata realitza un diagnòstic del pacient i segons el que consideri, realitzarà unes o altres tècniques com ara la thrust, l’articular o la muscular.


No obstant, s’ha de puntualitzar que, com s’ha esmentat en altres ocasions, l’osteopatia és una teràpia holística, pel que s’ha de tractar el pacient en els tres àmbits: osteopatia estructural, osteopatia visceral i osteopatia cranial. Aquest últim és el que fa que l’osteopatia tingui el gran reconeixement que té, ja que si els tres sistemes no estan en equilibri el nostre organisme no funcionarà bé”.

"L'osteopatia és un principi, no una tècnica."

"L'estructura governa la funció, l'estructura i la funció estan relacionades entre si."

John Wernham, osteòpata